Hướng dẫn nâng cấp Z800 Pro để “ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA” trên màn hình | ZESTECH

Hướng dẫn quý khách nâng cấp Z800 Pro để có thể điều khiển điều hòa trên màn hình một cách dễ dàng. Quý khách lưu ý làm đúng từng bước như Video.

Cập nhật lúc

Tác giả : zestech