Trải nghiệm của Anh Tân- Thường Tín sau khi sử dụng màn hình ZESTECH được hơn 1 năm

Buổi chia sẻ nhanh một số trải nghiệm của anh Tân sống tại Thường Tín với màn hình Zestech đã sử dụng khoảng hơn 1 năm. Anh qua để được hỗ trợ update màn hình nên bản mới nhất và lắp thêm áp suất lốp.

 

Cập nhật lúc

                           
Tác giả : zestech
                   
                   

Gọi lại ngay cho tôi

Trải nghiệm của Anh Tân- Thường Tín sau khi sử dụng màn hình ZESTECH được hơn 1 năm