Bóng đèn ô tô

Mua sản phẩm theo hãng xe

Đèn Bi Led F17
 • Chip Led Đức Osram 6+3
 • Công suất cos 55W – pha 65W
 • Bảo hành 2 năm
 
Đèn Bi Gầm F15G
 • Công nghệ chiếu sáng mới, sáng gấp 100 lần đèn Halogen
 • Nhiệt độ K vào khoảng 6000K
 • Bảo hành 2 năm
Đèn Bi Led A6 New
 • Chip Led Đức Osram 6+3
 • Công suất cos 55W – pha 65W
 • Bảo hành 2 năm
 
Đèn Bi Led A11
 • Tuổi thọ bóng đèn 30.000 giờ
 • Công suất cos 52-62; pha 58-68
 • Bảo hành 5 năm
Đèn Bi Led A8 New
 • Chip Led Đức Osram 6+3
 • Công suất cos 50W – pha 68W
 • Bảo hành 2 năm
 
Đèn Bi Led A5 New
 • Nhiệt màu 5500K
 • Công suất cos 52; pha 55
 • Bảo hành 3 năm
Đèn Bi Led A3 New
 • Nhiệt màu 6000K
 • Công suất cos 43; pha 50
 • Bảo hành 2 năm
Đèn Bi Led A7
 • Tuổi thọ bóng 30.000 giờ
 • Công suất cos 50; pha 55
 • Bảo hành 3 năm