Bóng đèn ô tô

Mua sản phẩm theo hãng xe

Đèn bi gầm GX201
 • Công suất COS: 55W
 • Công suất PHA: 65W
 • Nhiệt Màu: 5500K
Đèn Bi Led BX8
 • Công suất COS: 60W
 • Công suất PHA: 70W
 • Nhiệt màu: 5500K
Đèn bi gầm ZX301 Cao cấp
 • Công suất COS: 42W
 • Công suất PHA: 64W
 • Bảo hành: 02 năm
Đèn bi gầm ZX301 Tiêu chuẩn
 • Công suất COS: 40W
 • Công suất PHA: 47W
 • Bảo hành: 02 năm
Đèn bi Led F35
 • Công suất COS: 55W
 • Công suất PHA: 65W
 • Bảo hành: 03 năm
Đèn Bi Gầm F15G
 • Công suất COS: 35W
 • Công suất PHA: 48W
 • Bảo hành 2 năm
Đèn Bi Led BX10
 • Công suất COS: 75W
 • Công suất PHA: 85W
 • Bảo hành 5 năm
Đèn Bi Led A6 New
 • Công suất COS: 55W
 • Công suất PHA: 65W
 • Bảo hành 2 năm