Mua sản phẩm theo hãng xe

Đèn Bi Led A11
 • Tuổi thọ bóng đèn 30.000 giờ
 • Công suất cos 52-62; pha 58-68
 • Bảo hành 5 năm
Đèn Bi Led A5 New
 • Nhiệt màu 5500K
 • Công suất cos 52; pha 55
 • Bảo hành 3 năm
Đèn Bi Led A3 New
 • Nhiệt màu 6000K
 • Công suất cos 43; pha 50
 • Bảo hành 2 năm
Đèn Bi Led A7
 • Tuổi thọ bóng 30.000 giờ
 • Công suất cos 50; pha 55
 • Bảo hành 3 năm
Đèn Bi Led A5
 • Tuổi thọ bóng 30.000 giờ
 • Công suất cos 40; pha 45
 • Bảo hành 2 năm
Đèn Bi Laser A11S
 • Tuổi thọ bóng 30.000
 • Công suất cos 45; pha 50
 • Bảo hành 3 năm
Đèn Bi Led A9
 • Tuổi thọ bóng 30.000 giờ
 • Công suất cos 52; pha 58
 • Bảo hành 3 năm
Đèn Bi Gầm A1G
 • Tuổi thọ bóng 30.000 giờ
 • Công suất cos 30; pha 38
 • Bảo hành 2 năm
Đèn Bi Laser A13
 • Tuổi thọ bóng 30.000 giờ
 • Công suất cos 55; pha 65
 • Bảo hành 3 năm
Đèn Bi Led A3
 • Tuổi thọ bóng 20.000 giờ
 • Công suất cos 33; pha 40
 • Bảo hành 2 năm