Tin tức

Cập nhật mới nhất các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc

Theo thông tư 16/2021/TT-BGTVT, đăng kiểm là quy định bắt buộc đối với việc đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới. Theo đó, chủ sở hữu xe ô tô cần thực hiện thủ tục đăng kiểm định kỳ để đảm bảo rằng phương tiện của họ luôn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và pháp lý khi lưu thông trên đường. Để thuận tiện cho việc này, chủ sở hữu có thể tiến hành giám định phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm xe gần nhất.

Dưới đây là danh sách cập nhật mới nhất các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Việt Nam, bao gồm địa chỉ, thời gian, giúp bạn dễ dàng tiếp cận và thực hiện quy trình đăng kiểm một cách nhanh chóng khi cần thiết.

1. Tìm hiểu trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là gì?

trung-tam-dang-kiem-xe-co-gioi
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chịu trách nhiệm kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các xe cơ giới tham gia giao thông

Theo quy định của Thông tư 59/2013/TT-BGTVT, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật. Với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các xe cơ giới đang tham gia giao thông. Điều 8 của Thông tư này chi tiết hóa về trách nhiệm của Trung tâm trong các hoạt động kiểm định như sau:

 • Kiểm định xe cơ giới: Bao gồm việc thực hiện và nghiệm thu cải tạo xe cơ giới, kiểm tra thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới cũng như kiểm định xe máy chuyên dùng, sau đó cấp Giấy chứng nhận đủ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để lưu thông.
 • Chịu trách nhiệm kiểm định: Người đứng đầu Đơn vị kiểm định và người trực tiếp thực hiện việc kiểm định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định.
 • Tư vấn kỹ thuật: Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn kỹ thuật theo quy định, đồng thời tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và các hoạt động liên quan khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Giám định sự cố và tai nạn giao thông: Liên quan đến an toàn kỹ thuật xe cơ giới theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, xác định nguyên nhân và đề xuất các biện pháp phòng ngừa.
 • Duy trì độ chính xác của trang thiết bị: Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và chịu trách nhiệm duy trì độ chính xác của trang, thiết bị kiểm định theo quy định giữa các kỳ kiểm tra và đánh giá.

2. Tìm hiểu điều kiện thành lập trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Để thành lập một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, tổ chức phải đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, và nhân lực theo quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành và được cấp giấy chứng nhận. Chi tiết như sau:

+ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT

dieu-kien-vat-chat-tai-trung-tam-dang-kiem
Điều kiện thành lập trung tâm đăng kiểm

Mặt bằng của đơn vị đăng kiểm: Sử dụng để xây dựng các công trình phục vụ quá trình kiểm định xe cơ giới trên cùng một khu đất. Diện tích của mặt bằng cần tuân theo các quy định cụ thể được quy định như sau:

STT Đơn vị đăng kiểm Diện tích đối thiểu
1 Đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại I 1.250m2
2 Đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại II 1.500m2
3 Đơn vị đăng kiểm có hai dây chuyền kiểm định 2.500m2
4 Đơn vị đăng kiểm có từ 3 dây chuyền kiểm định trở lên Từ dây thứ 3, mỗi dây chuyền không nhỏ hơn 625m2

Xưởng kiểm định: Đây là khu vực được quy định để bố trí các vị trí kiểm tra, thiết bị kiểm định, và dụng cụ kiểm tra, với các điều chỉnh chi tiết như sau:

 • Xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại I, với kích thước thông xe tối thiểu là 30 x 4 x 3,5 (m).
 • Xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại II, với kích thước thông xe tối thiểu là 36 x 5 x 4,5 (m).
 • Trong trường hợp xưởng kiểm định có nhiều dây chuyền kiểm định bố trí cạnh nhau, khoảng cách giữa tâm các dây chuyền không nhỏ hơn 4m và khoảng cách tính từ tâm dây chuyền ngoài cùng cho đến mặt trong tường bao gần nhất không nhỏ hơn 2,5m.
 • Đối với trường hợp có nhiều xưởng kiểm định và dây chuyền kiểm định, tổng chiều dài tối thiểu của các xưởng phải bằng chiều dài tương ứng với loại dây chuyền quy định tại điểm a, điểm b theo quy định.

Dây chuyền kiểm định: Nơi được bố trí để kiểm định, lắp đặt thiết bị kiểm tra và dụng cụ kiểm tra phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Giao thông vận tải. Điều này đảm bảo kiểm tra đầy đủ các hệ thống, tổng thành, và chi tiết của xe cơ giới tham gia giao thông, tuân thủ quy định của Luật giao thông đường bộ để đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

+ ĐIỀU KIỆN VỀ MẶT NHÂN LỰC

dang-kiem-vien
Mỗi dây chuyền phải có ít nhất 3 đăng kiểm viên

Nhân lực trong trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Mỗi dây chuyền kiểm định phải có ít nhất 03 đăng kiểm viên (người có đủ trình độ, kỹ năng, được cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên) trong đó ít nhất một phải là đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao.
 • Có người phụ trách dây chuyền kiểm định, và mỗi người phụ trách chỉ được giữ trách nhiệm cho tối đa hai dây chuyền kiểm định.
 • Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm và nhân viên nghiệp vụ phải đáp ứng đầy đủ các quy định được nêu trong Nghị định 139/2018/NĐ-CP.

2. Tổng hợp danh sách mới nhất Trung tâm Đăng kiểm tại Việt Nam

danh-sach-trung-tam-dang-kiem-xe-co-gioi
Tổng hợp danh sách các trung tâm đăng kiểm tại 63 tỉnh thành Việt Nam

Dưới đây là tổng hợp danh sách cập nhật mới nhất các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam:

1. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Cao Bằng

STT Tên trung tâm đăng kiểm Cao Bằng Địa chỉ Số điện thoại
1 Trung tâm đăng kiểm 1101S Km4 phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng 0206.3758.742
2 Trung tâm đăng kiểm 1102D (thuộc công ty TNHH đăng kiểm Cao Bằng) Tổ 8, phường Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng 0206.3888.929

2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Lạng Sơn

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ Số điện thoại
1 Trung tâm đăng kiểm 1201D 50 Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn 0205.3873.264
2 Trung tâm đăng kiểm 1202D Tổ 5, khối 1+2, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 0205.873.888

3. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Ninh

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ Số điện thoại
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long 1401D Phường Hà Phong, TP.Hạ Long, Quảng Ninh 0203.3834.081
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Uông Bí 1402D Phường Thanh Sơn, TP.Uông Bí, Quảng Ninh 0203.3851.141
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái 1403D Km 9, xã Hải Đông, TP.Móng Cái, Quảng Ninh 0203.3876.889
4 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái 1404D Tổ 5, khu 11, Phường Mông Dương, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 0203.3868.806
5 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái 1405D Ô đất số 9,10,34 và 35, lô ĐNN_D thuộc Cụm Công nghiệp Hà Khánh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 0325.113.168
6 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái 1406D Khu CN Cái Lân, phường Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 0898.255.666
7 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái 1407D Tổ 1, khu 4, P. Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 0898.255.666

4. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Hải Phòng

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ Số điện thoại
1 Trung Tâm đăng kiểm 1501V Km 90 QL 5 mới, Khu Cam Lộ 2, Hồng Bàng, Hải Phòng 0225.3540.615
2 Trung Tâm đăng kiểm1502S Khu Hạ Đoạn 2, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng 0225.3828.396
3 Trung Tâm đăng kiểm 1503D Khu Hạ Đoạn 2, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng 0225.3916.627
4 Trung Tâm đăng kiểm 1504D Cụm CN Cầu Nghìn, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 0225.3684.515
5 Trung Tâm đăng kiểm 1505D Số 1 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng 0225.8832.917
6 Trung Tâm đăng kiểm 1506D Số 01 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng 0225.8832.917
7 Trung Tâm đăng kiểm 1507D Tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Tp. Hải Phòng 0946.685.685

5. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Thái Bình

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ Số điện thoại
1 Trung Tâm đăng kiểm 1701D Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình 0227.3834.013
2 Trung Tâm đăng kiểm 1702D Thôn Nam quán, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, TP Thái Bình 0227.3550.668

6. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Nam Định

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1801S Km101, QL10, xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, TP Nam Định 0228.3817.886
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1802S Số 3 Quang Trung, TP. Nam Định 0228.3844.847
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1802D Km 150+800 (Phải tuyến) QL21 (Đường Lê Đức Thọ), xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 0228.3910.367
4 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1803D xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 0228.3799.987

7. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Phú Thọ

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1901V 2821, đại lộ Hùng Vương, p. Vân Cơ, TP. Việt Trì, Phú Thọ 0210.3854342
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1902D QL2, Khu 3, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 0210.6250.008
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1904D Khu 4, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 0274.378.7227
4 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1905D Khu Bãi Tần, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 0210.3585.999

8. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Thái Nguyên

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 2001S Tổ 1A, Phường Tân lập, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 0208.3851.850
2 Trung Tâm đăng kiểm 2002S Xóm Ao Vàng, Xã Cao Ngạn, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 0208.3622.588
3 Trung Tâm đăng kiểm 2003D Cụm công nghiệp Nguyên Gon, phường Cải Đan, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 0208.386.099
4 Trung Tâm đăng kiểm 2004D Xóm 9, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 0208.3934.996
5 Trung Tâm đăng kiểm 2005D Ngõ 845, đường Dương Tự Minh, tổ 6, phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 086.2004.288
6 Trung Tâm đăng kiểm 2006D Ngõ 398, đường Thống Nhất, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 0808.3757.858
7 Trung Tâm đăng kiểm 2007D Tổ 2, phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 0208.3754.999

9. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Yên Bái

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 2101S Km2, Phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái 0216.3867.502
2 Trung Tâm đăng kiểm 2102D bản Nà Làng, xã Nghĩa Lợi, TX. Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 02163.870989

10. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Tuyên Quang

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2201S Thôn Yên Phú, xã An Tường, TP. Tuyên Quang 0207.3873.066
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2202D Thôn Lượng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 0207.2220.227

11. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Giang

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2301S – Tổ 17, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang – 0219.3867.014

12. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Lào Cai

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai – 2401D Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai  – 0214.3842.757

13. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Lai Châu

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2501S  – Phường Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu  – 0213.3228.6323

14. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Sơn La

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2602D Tổ 8 Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La 0212.3853.229
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2601D bản Noọng La, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La 0212.3874.016
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2603D Km177, Quốc lộ 6, Bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 0868.899.679

15. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Điện Biên

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2701S  – Phố 10, phường Thanh Trườn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên – 0215.3824.436

16. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Hòa Bình

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2801S  – Km 71+100, Quốc lộ 6, P.Đồng Tiến, TP Hòa Bình  – 0218.3853.192

17. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội: Xem tại đây

18. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Hải Dương

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương – 3401D Đường Tân Dân, P. Việt Hòa,TP. Hải Dương 0220.3890.187
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3402D Km 33+300, cụm CN II, p. Văn An, thị xã Chí Linh,TP. Hải Dương 0220.3884.089
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3403D thôn Dân, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 0220.3689.986
4 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3404D Thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyên Kim Thành, tỉnh Hải Dương 0220.3867.868
5 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3405D Phân khu 2, đô thị mới phía nam TP Hải Dương, xã Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 0220.3867.868
6 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3405D Phân khu 2, đô thị mới phía nam TP Hải Dương, xã Liên Hồng, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 0974429961

19. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Ninh Bình

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3501D Số 58 đường Trần Nhân Tông, phố An Hòa, phường Ninh Phong, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 0229.6559.966
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3502D Phố Bích Sơn, P. Bích Đào, TP Ninh Bình 0229.3632.386
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3503D Tổ 2, phường Bắc Sơn, Tp. Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình 0229.6430.604

20. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Thanh Hóa

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3601S 267 Bà Triệu, Đông Thọ, TP Thanh Hóa 0237.3961.959
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3602S Phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0237.3776.700
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3603D Đường Võ Nguyên Giáp, P. Quảng Thành, TP. Thanh Hoá 0237.2221.868
4 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3604D Phố 7, Phường Quảng Thắng, T.p Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 0237.755.442
5 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3605D Xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 086.5002.019
6 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3606D Khu phố Ngọc Minh, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc. Tỉnh Thanh Hóa 0237.3573.888
7 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3608D Xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 0237.2481.888
8 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 36009 25/38 Phú Thọ 3, Phường Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 0237.3943.943

21. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Nghệ An

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3701S 72 Phan Bội Châu, TP Vi, Nghệ An 0238.3846.751
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3702S Xã Đông Hiếu, TX Thái Hoà, Nghệ An 0238.3962.728
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3703D Km 6, QL 46, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An 0238.3618.999
4 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3704D Xã Diễn Hòng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 0238.3719.199
5 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3705D Xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 0238.3618.866
6 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3706D QL7B, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 0238.870.888
7 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3708D Xóm 3, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 0932.131.322
8 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3709D Khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An 0238.3775.577

22. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Tĩnh

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Công ty cổ phần đăng kiểm Hà Tĩnh – 3801D Km 9 tránh Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh 0239.3858.603
2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3802D km486+354 QL1A, phường Đậu Liêu, TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 0239.3836.888
3 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3803D phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 0239.6268.228
4 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3804D Xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 0239.3552.888
5 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3805D Km821+810, đường Hồ Chí Minh, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 0239.3874.567

23. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Đà Nẵng

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 4301S 25 Hoàng Văn Thái,  P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 0236.3765.016
2 Trung Tâm đăng kiểm 4302S Km 800 + 40 Xã Hoà Châu, Hoà Vang, Đà Nẵng 0236.3685.988
3 Trung Tâm đăng kiểm 4304D Đường số 01, KCN Hòa Cầm, P.Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0236.2641.666

24. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Đắk Lắk

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 4701D Km 4+500, QL 14, Tân An, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk 0262.3876.239
2 Trung Tâm đăng kiểm 4702D Km 12, QL 14, Thôn 7, Hoà Phú, Buôn Mê Thuột , Đắk Lắk 0262.3949.999
3 Trung Tâm đăng kiểm 4703D Thôn 9, xã Ea Đar, Eakar, Đắk Lắk 0262.3822.299
4 Trung Tâm đăng kiểm 4704D 75 Nguyễn Thị Định, P. Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 0262.3922.222
5 Trung Tâm đăng kiểm 4705D Thôn Pơng Drang, Krông Buk, Đắk Lắk 0262.3514.514 

25. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Đắk Nông

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông – 4801D Km 3 QL 14, Tổ 4, P Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa, Đắk Nông  – 0261.3543.984

26. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Lâm Đồng

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4901S Số 1 Tô Hiến Thành, P.3, TP. Đà Lạt 0263.3832.657
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4902S 01 Huỳnh Thúc Kháng, P.2, TX Bảo Lộc, Lâm Đồng 0263.3720.025
3 Chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng – 4903S Thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 0263.3659.979

27. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại TP Hồ Chí Minh

danh-sach-trung-tam-dang-kiem-tai-thanh-pho-ho-chi-minh
Trung tâm đăng kiểm tại TP. Hồ Chí Minh
STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 5001S Lô 13, đường số 07, KCN Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 0283.7527.979
2 Trung Tâm đăng kiểm 5002S 343/20 Lạc Long Quân, P.5, Quận 11 028.8601.986
3 Trung Tâm đăng kiểm 5003S Số 6/6, QL 13, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức 0283.7269.164
4 Trung Tâm đăng kiểm 5003V 107 Đường Phú Châu, P. Tam Bình, Q.Thủ Đức 0283.7294.553
5 Chi nhánh đăng kiểm thuộc 5003V Khu phố 4, Trường Sơn, Linh Trung, Q.Thủ Đức 0283.8964.341
6 Trung Tâm đăng kiểm 5004V Lô H4, khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM 0283.6369.255
7 Trung Tâm đăng kiểm 5005V 1143/3B, QL 1A, KP3, P. An Phú Đông, Q.12, TP.HCM 0283.7196.222
8 Chi nhánh đăng kiểm XCG 5005V 1A Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM 0283.5470.924
9 Trung Tâm đăng kiểm 5006V 118 Huỳnh Tấn Phát,  P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM 0283.8726.101
10 Trung Tâm đăng kiểm 5007V 428/56 Quốc lộ 1, P.Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, TP.HCM 0283.7671.035
11 Trung Tâm đăng kiểm 5008D 218/42 đường TA28, Phường Thới An, Quận 12, TP HCM 0283.6206.516
12 Trung Tâm đăng kiểm 5009D 201, tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM 0283.7957.777
13 Trung Tâm đăng kiểm 5010D số 5, km14+700, đg 85, Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM 0282.2532.228
14 Trung Tâm đăng kiểm 5012D – T.p HCM trực thuộc công ty CP xăng dầu Mai Châu D3/16G, khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM 0286.2515.999
15 Trung Tâm đăng kiểm 5013D – T.p HCM trực thuộc công ty CP đăng kiểm Bình Chánh Số A5/20H6, Trần Đại Nghĩa, Ấp 1, Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM 0282.2421.313
16 Trung Tâm đăng kiểm 5014D Số 5A, quốc lộ 22, quốc lộ Thới Sơn, H. Hóc Môn, TP.HCM 0282.2537.427
17 Trung Tâm đăng kiểm 5015D Số 36, Hoàng Hữu Nam, Quận 9, TP.HCM 0286.2563.636
18 Trung Tâm đăng kiểm 5017D Số 1031, đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM 093928967
19 Trung Tâm đăng kiểm 5019D 117/2D1, đường Hồ Văn Long, khu phố 3, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM 0283.5351696

28. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Nai

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 6001S Số 25, Đường 2A, KCN Biên Hoà II, P.An Bình, TP Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai 0251.3891.744
2 Trung Tâm đăng kiểm 6002S Khu Xuân Bình, TT Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai 0251.3876.020
3 Trung Tâm đăng kiểm 6003S QL 20, Ấp Trung Hoà, Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai 0251.3615.527
4 Trung Tâm đăng kiểm 6004D Số 1A, xa lộ Hà Nội, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 0251.3893.198
5 Trung Tâm đăng kiểm 6005D 370/2A Võ Nguyên ​​​​​Giáp, xã Phước Tân​​, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 0251.8838.036
6 Trung Tâm đăng kiểm 6006D Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251.3510.760

29. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Dương: Xem tại đây 

30. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Long An

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 6201S Số 12 Quốc Lộ 1, Phường 5, thị xã Tân An, Long An 0272.3827.511
2 Trung Tâm đăng kiểm 6202D 356 KP9, QL1A, Thị trấn Bến Lức, Long An 0272.3637.816
3 Trung Tâm đăng kiểm 6203D Khu Công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyên Đức Hòa, tỉnh Long An 0272.3656.030

31. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Tiền Giang

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 6301S Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang 0273.3935.153
2 Trung Tâm đăng kiểm 6302D Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 0273.3515.777
3 Trung Tâm đăng kiểm 6303D Ấp Đông B, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 0273.3633.663

32. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Vĩnh Long

Trung tâm đăng kiểm 6401V  – 10/2 Đinh Tiên Hoàng, F8, TP Vĩnh Long – 0270.3824.934

33. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Cần Thơ

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị thủy bộ Cần Thơ 6501S 19A, KCN Trà Nóc 1, Q Bình Thuỷ, Cần Thơ 0292.3844.226
2 Chi nhánh Trung Tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị thủy bộ Cần Thơ 6502S KV1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ 0292.3663.379
3 Trung Tâm Đăng kiểm 6502D số 26B, Nguyễn Văn Linh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Cần Thơ 0292.3811.688
4 Trung Tâm Đăng kiểm 6503D 9A, Quốc lộ 91B, Khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ 0911.847.857
5 Trung Tâm Đăng kiểm 6504D Khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 0292.3604.568

34. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Tháp

Trung Tâm đăng kiểm 6601S  – Số 386, Ấp 1, Điện Biên Phủ, xã Mỹ Trà, TP Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp  – 02773.852.753

35. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại An Giang

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 6702S 68 Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, An Giang 0296.3569.199
2 Trung Tâm đăng kiểm 6703D Tuyến tránh QL 91 (N1), Khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang 0913.848.424

36. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Kiên Giang

Trung Tâm đăng kiểm 6801S  – Khu dân cư BX liên tỉnh, đường số 2, ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang  – 0297.3865.358

37. Trung tâm Đăng kiểm tại Cà Mau

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6901V  – Ấp 5, Xã An Xuyên, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau  – 0290.3835.576

38. Trung tâm Đăng kiểm tại Tây Ninh: Xem tại đây

39. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Bến Tre

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 7101S Số 7, Nguyễn Văn Tư, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre 0275.3824.124
2 Trung Tâm đăng kiểm 7102D QL60, ấp Tân Long 1, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 0275.3907.102

40. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Bà Rịa – Vũng Tàu

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 7201S 47B, Đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 0254.3626.299
2 Trung Tâm đăng kiểm 7202D QL51, KP2, Phước Trung, TX Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 0254.3717.126 
3 Trung Tâm đăng kiểm 7203D Đường 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 0254.3922.222
4 Trung Tâm đăng kiểm 7204S  Đường D6, khu công nghiệp Đất Đỏ 1, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 02543.695.999

41. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Bình

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 7301S Đường Hữu Cảnh – T.P Đồng Hới – Quảng Bình 0232.3824.505
2 Trung Tâm đăng kiểm 7302D Thanh Lương, quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình 0232.3575.555
3 Trung Tâm đăng kiểm 7303D Thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 0232.3910.911

42. Trung tâm Đăng kiểm tại Quảng Trị

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7401S 61 Lý Thương Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị 0233.3561.546
2 Chi nhánh Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7402S Km 4 +700 Điện biên Phủ (9D), phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị 0233.3568.688
3 Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 7402D Hà Thanh, xã Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị 0233.3630.888
4 Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 7403D Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 0233.3797.999

43. Trung tâm Đăng kiểm tại Thừa Thiên Huế

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7501S 150 Điện Biên Phủ, TP Huế 0234.3826.791
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7502S Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế 0234.3760.086

44. Trung tâm Đăng kiểm tại Quảng Ngãi

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7601S Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 0255.3842.899
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7602D – Chi nhánh Công ty CP Thuận Phát QL 1A, thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0255.3927.555
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D Thôn 4, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 0255.3622.567
4 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7604D Xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 0916.870.112

45. Trung tâm Đăng kiểm tại Bình Định

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7701S  71 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định 0256.3846.761
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7702S QLộ 1A, Thôn Vạn Lương, Mỹ Châu, Phú Mỹ, Bình Định 0256.3858.501
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7704D LôA1.01 (khu A), khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 0256.3666.999

46. Trung tâm Đăng kiểm tại Phú Yên

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7801S P.9, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên 0257.3847.077
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7802D Km48+450, Quốc lộ 25, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 0865.028.768
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7803D Km 1319+300, Quốc lộ 1A, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 0257.3790.888

47. Trung tâm Đăng kiểm tại Khánh Hòa

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7901S Đường 2 Tháng 4, Đồng Đế, Vĩnh Hà, Nha Trang, Khánh Hòa 0258.3831.003
2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7902S QL1A, Phú Sơn, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa 0258.3862.268

48. Trung tâm Đăng kiểm tại Gia Lai

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D Làng Phung, xã Biển Hồ, Pleiku-Gia Lai 0269.3797.888
2 Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới 8103D Nguyễn Chí Thanh, tổ 5, p. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai 0269.3748.633
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8104D thôn 2 xã Đak Bơ, huyện Đak Bơ, Gia Lai 0269.3738.666
4 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8105D Lô C50 Cụm CN Diên Phú, thôn 3, xã Diên Phú, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 0269.6556.969

49. Trung tâm Đăng kiểm tại Kon Tum

Trung Tâm đăng kiểm 8201S  – Số 99 Huỳnh Thúc Kháng, TX Kon Tum, Tỉnh Kon Tum  – 0260.3864.128

50. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Sóc Trăng

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung tâm đăng kiểm 8301V 191A Trần Hưng Đạo, TX Sóc Trăng 0299.3820.673
2 Trung tâm đăng kiểm 8302D Ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 0299.3501.090

51. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Trà Vinh

Trung tâm đăng kiểm 8401V – 151 Nguyễn Đáng, P.7, TX Trà Vinh, Trà Vinh  – 0294.3840.379

52. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Ninh Thuận

Trung Tâm đăng kiểm 8501S  – Bình Quý, Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận  – 0259.3868.123

53. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Thuận

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 8601S Số 5 Từ Văn Tư, Phan Thiết, Bình Thuận 0252.3821.961
2 Trung Tâm đăng kiểm 8602D  Km 32 xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 0252.2481.080

54. Trung tâm Đăng kiểm tại Vĩnh Phúc

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8801S Xã Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 0211.3860.848
2 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8802D Thôn Yên Lỗ, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 0211.3888.566
3 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8803D -trực thuộc công ty CP Hưng Linh Vĩnh Phúc phố Chợ Lầm, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 0211.3850.668
4 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8804D Km 40+500, Quốc lộ 2A, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 0982.076.666

55. Trung tâm Đăng kiểm tại Hưng Yên

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 8901S Xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên 0221.3944.051
2 Trung Tâm đăng kiểm 8902S Thôn Tiền Thắng, Bảo Khê, TP Hưng Yên, Hưng Yên 0221.3824.523
3 Trung Tâm đăng kiểm 8904D Thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 0221.3939.868
4 Trung Tâm đăng kiểm 8905D  Thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 0221.3962.222
5 Trung Tâm đăng kiểm 8906D Thửa đất số 302, tờ bản đồ số 07, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 0221.3900.681

56. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nam

Trung Tâm đăng kiểm 9001S  – Xã Liêm Tiết, T.P Phủ Lý, Hà Nam  – 0226.3852.967

57. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Nam

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Công ty cổ phần đăng kiểm Quảng Nam – 9201D Ngã ba Tây Cốc, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 0235.3874.881
2 Trung Tâm đăng kiểm 9202D QL. 1A, khối Phong Nhị, P. Điện An, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 0235.3868.279

58. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Phước

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 9301S P. Tân Xu, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 0271.3881.723
2 Trung Tâm đăng kiểm 9302D Tổ 1, Ấp 9, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước 0271.3645.979
3 Trung Tâm đăng kiểm 9303D Đường ĐT 741, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 0271.3842.379

59. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Bạc Liêu

Trung tâm đăng kiểm 9401V  – QL 1, Phường 7, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu  – 0291.3824.011

60. Trung tâm Đăng kiểm tại Hậu Giang

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 9501S Km 2085, QL 1, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang 0293.3848.959
2 Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 9502D QL 91C, Ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 0292.3505.999

61. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Bắc Kạn

Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn – 9701D Tổ 9, Phùng Chí Kiên, TX Bắc Kạn, Bắc Kạn  – 0209.3871.300

62. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Bắc Giang

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 9801S Đồi Chỉ Chèo, Xương Giang, Bắc Giang 0204.3556.946
2 Trung Tâm đăng kiểm 9802D Km2, đường Hoàng Hoa Thám, P. Đại Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 0204.3522.555
3 Trung Tâm đăng kiểm  9803D Cụm công nghiệp Tân Dĩnh- Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 0204.3821.888
4 Trung Tâm đăng kiểm 9804D Thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 0204.3666.976
5 Trung Tâm đăng kiểm 9805D Thôn Dõng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 0204.3757.575
6 Trung Tâm đăng kiểm 9805D Cụm công nghiệp Tân Dĩnh – Phi Mô, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 0204.3590.666

63. Trung tâm Đăng kiểm tại Bắc Ninh

STT Tên trung tâm đăng kiểm Địa chỉ SĐT
1 Trung Tâm đăng kiểm 9901S Khu 7, P.Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 0222.3820.857
2 Trung Tâm đăng kiểm 9902S Thôn Dương Sơn, Xã Tam Sơn, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 0222.3759.286
3 Trung Tâm đăng kiểm 9903D Km 10, QL 18, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 0222.3635.638
4 Trung Tâm đăng kiểm 9904D Khu công nghiệp Lâm Bình, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 0993.999.904
5 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn đăng kiểm – Trung tâm đăng kiểm 9905D thôn Ngọc Trì, xã Ngọc Nội, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 0222.6510.777

 

5/5 - (107 bình chọn)
Tác giả: Đào Hải
Tags:
Đào Hải
Tác giả
Đào Hải
Mạng xã hội

Gọi lại ngay cho tôi

  Mitsubishi Outlander 2023: Mẫu xe hội tụ nhiều yếu tố ‘đủ dùng’
  1900 988 910
  Tư vấn miễn phí