Tìm hiểu các loại bằng lái xe ô tô hiện nay

Các loại bằng lái xe ô tô hiện nay khá đa dạng, mỗi loại bằng sẽ tương ứng với những phương tiện giao thông khác nhau. Để hiểu đúng cũng như lựa chọn loại bằng phù hợp để thi chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn những thông tin liên quan đến các loại bằng lái xe phổ biến nhất sau đây nhé.

1. Bằng lái xe hạng B1

các loại bằng lái xe

Bằng lái xe hạng B1

– Phương tiện được cấp

Bằng lái xe hạng B1 được cấp cho những chủ phương tiện không hành nghề lái xe đang điều khiển các phương tiện như:

+ Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

+ Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

+ Ô tô dùng cho người khuyết tật.

+ Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

+ Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

+ Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

– Điều kiện dự thi

+ Độ tuổi: Trên 18 tuổi

+ Có sức khỏe tốt, là công dân Việt Nam. Khi làm hồ sơ cần có giấy khám sức khỏe

– Thời hạn

Bằng lái xe hạng B1 có thời hạn sử dụng đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam. Trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

>> Xem thêm: Những thông tin cụ thể về bằng lái xe b1 mà các tài xế nên biết

2. Bằng lái xe hạng B2

các loại bằng lái xe

Bằng lái xe hạng B2

– Phương tiện được cấp

Bằng lái xe hạng B2 được cấp cho những người hành nghề lái xe là chủ điều khiển các loại xe cơ giới sau:

+ Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg

+ Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1

– Điều kiện dự thi

+ Độ tuổi: Trên 18 tuổi

+ Có sức khỏe tốt, là công dân Việt Nam. Khi làm hồ sơ cần có giấy khám sức khỏe

– Thời hạn

Bằng lái xe hạng B2 có thời hạn sử dụng là 10 năm kể từ ngày cấp

>> Xem thêm: Kinh nghiệm thi lý thuyết b2, cứ thi là đậu

3. Bằng lái xe hạng C

các loại bằng lái xe

Bằng lái xe hạng C

– Phương tiện được cấp

Bằng lái xe hạng C được cấp cho các chủ phương tiện điều khiển xe cơ giới như:

+ Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên

+ Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên

+ Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2

– Điều kiện dự thi

+ Độ tuổi: 21 tuổi trở lên

+ Có sức khỏe tốt, là công dân Việt Nam. Khi làm hồ sơ cần có giấy khám sức khỏe

– Thời hạn

Bằng lái xe hạng C có thời hạn sử dụng trong vòng 5 năm từ ngày cấp

4. Bằng lái xe hạng D

các loại bằng lái xe

Bằng lái xe hạng D

– Phương tiện được cấp

Bằng lái xe hạng D được cấp cho chủ phương tiện điều khiển các loại xe cơ giới như sau:

+ Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe

+ Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C

 

 Điều kiện dự thi

+ Độ tuổi: Từ 24 tuổi trở lên và có ít nhất 05 năm hành nghề lái xe.

+ Những chủ xe đã có bằng lái hạng B2 hoặc C và 100.000 km lái xe an toàn.

+ Trình độ học vấn: Phải tốt nghiệp THCS trở lên hoặc bằng cấp 2, 3 và đại học để làm hồ sơ

– Thời hạn

Bằng lái xe hạng D có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp 

5. Bằng lái xe hạng E

– Phương tiện được cấp

Bằng lái xe hạng E cấp cho các chủ phương tiện điều khiển xe cơ giới bao gồm:

+ Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi

+ Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D

 Điều kiện dự thi

+ Độ tuổi: Đủ 24 tuổi trở lên, có ít nhất trên 05 năm hành nghề lái xe

+ Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

+ Có bằng lái hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên.

+ Hoặc bằng lái hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

– Thời hạn

Bằng lái xe hạng E  có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp

6. Bằng lái xe hạng F

– Phân loại và phương tiện được cấp

Bằng lái xe hạng F được chia ra làm 4 loại đó là

+ Bằng lái hạng FB2 

Hạng FB2 được cấp cho các chủ điều khiển phương tiện: Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg

+ Bằng lái xe hạng FC

Hạng FC được cấp cho:Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên; Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên; Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg

+ Bằng lái xe hạng FD

Hạng FD được cấp cho những chủ phương tiện điều khiển xe cơ giới là: Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên; Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên

+ Bằng lái xe hạng FE

Hạng FE được cấp cho những chủ phương tiện điều khiển xe cơ giới là:Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên; Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên

 Điều kiện dự thi

Điều kiện dự thi của bằng lái F như sau:

+ Đối với hạng FB2 phải đủ 21 tuổi trở lên có ít nhất trên05 năm hành nghề lái xe, có 100.000 km lái xe an toàn.

+ Đối với hạng FC thì phải đủ 24 tuổi trở lên có ít nhất trên05 năm hành nghề lái xe, có 100.000 km lái xe an toàn.

+ Đối với hạng FD thì phải đủ 27 tuổi trở lên có ít nhất trên05 năm hành nghề lái xe, có 100.000 km lái xe an toàn.

+ Đối với hạng FE thì phải đủ 27 tuổi trở lên có ít nhất trên05 năm hành nghề lái xe, có 100.000 km lái xe an toàn.

– Thời hạn

Bằng lái xe hạng F có thời hạn 5 năm từ ngày cấp

Trên đây là các thông tin hữu ích về các loại bằng lái xe ô tô hiện hành mà ai tham gia giao thông cũng nên biết. Mong rằng với những thông tin trên đã cung cấp cho bạn nhiều kiến thức bổ ích.

                           
Tác giả : TRẦN THỊ KHÁNH TÂM
                   
                   

Khách hàng nhận xét về zestech
Zestech
Bác Đoàn Ngọc Hải Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Chuyến xuyên Việt lần thứ 24 chở hài cốt liệt sĩ tôi đã không còn buồn tẻ nữa vì đã có Zestech đồng hành. Quãng đường hàng ngàn km sẽ như ngắn lại vì các bạn sẽ hưng phấn không bị tình trạng trầm cảm do lái xe liên tục xa nhà.
Zestech
Anh Dương Thông Huy (29 tuổi) Tổ 34 khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành,tỉnh Đồng Nai Sau khi mua xe hơi để phục vụ công việc, tôi đã tìm tới Zestech để chọn mua các thiết bị Camera hành trình và Màn hình ô tô DVD Android cho ô tô. Tới nay, sau khi đã sử dụng màn hình Z500 được 3 năm, tôi thấy quyết định lựa chọn Zestech là đúng đắn. Hệ thống Camera tích hợp trên màn hình hoạt động vô cùng hiệu quả với chất lượng hình ảnh cao. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng rất tận tình!
Zestech
Anh Trần Văn Hiệu (34 tuổi) Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định Lần đầu tiên trải nghiệm màn hình tích hợp 360 trên xe đã giúp ích cho tôi rất nhiều khi di chuyển khi có thể quan sát 4 mắt cam đồng thời sắc nét cực kì an toàn đặc biệt mỗi khi sang đường có chế độ cài đặt tự động hiển thị cam tích hợp trên màn hình. Trải nghiệm vô cùng tuyệt vời!
Zestech
Anh Phạm Quang Tiến (46 tuổi) 1000 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng khi lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu như Zestech. Từ khi trang bị màn hình, hệ thống giải trí và hỗ trợ an toàn trên xe tôi được cải thiện rất nhiều.
Zestech
Anh Phạm Việt Dũng (48 tuổi) Tổ 5, phường Hữu Dâu, TP. Việt Trì, Phú Thọ Do tính chất công việc thường xuyên phải đi công tác xa, do vậy với hệ thống bảo hành điện tử và chính sách bảo hành sản phẩm trên toàn bộ hệ thống 250 đại lý trên toàn quốc của Zestech khiến tôi cảm thấy rất yên tâm mỗi khi di chuyển
Zestech
Anh Đoàn Văn Cảnh (35 tuổi) Trường Mại, Tân Bình, TP. Thái Bình Sau khi sử dụng màn hình ô tô DVD Android Zestech, ngoài trải nghiệm các tính năng tuyệt vời thì tôi bị chinh phục bởi đội ngũ chăm sóc khách hàng cũng như kỹ thuật của Zestech rất nhiệt tình chu đáo!!!
Zestech
Anh Nguyễn Đăng Truyền (25 tuổi) Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Lượn lờ trên nhiều diễn đàn và nhận được sự tư vấn của các anh em trong hội cùng với nhiều kênh uy tín review cuối cùng tôi đã quyết định trang bị màn hình DVD Android Zestech cho xế cưng của mình. Khá sang, xịn, mịn.
Zestech
Anh Nguyễn Hữu Nhiệm (43 tuổi) Thôn Trung 3, Xã An Thái, Huyện An Lão, Hải Phòng Đã dùng Zestech Z800+ được một thời gian, sản phẩm ổn định, kỹ thuật hướng dẫn sử dụng nhiệt tình, lâu lâu lại có cô bé Chăm sóc khách hàng gọi điện hỏi han tình hình sử dụng. Ưng bụng.
Zestech
Anh Nguyễn Quang Vinh (50 tuổi) Số nhà 069, tổ 6, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Là một người tiêu dùng thông thái, tôi luôn luôn tin tưởng sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng với chất lượng cao. Nhận thấy điều này ở Zestech cùng với việc đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe để Zestech gia nhập các hãng ô tô như Toyota, Mitsubishi. Do vậy, với tôi Zestech là lựa chọn hàng đầu về màn hình ô tô thông minh.
Zestech
Anh Hà Văn Võ (40 tuổi) Điện lực Nguyên Bình. Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng Biết đến Zestech nhờ kênh truyền hình quốc gia VTV3 giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm. Tôi đã tìm hiểu về Zestech để lắp đặt sản phẩm trên xe của mình. Rất hài lòng.
Chuyên gia đánh giá
Đăng ký dùng thử Đăng ký lái thử

Gọi lại ngay cho tôi

Tìm hiểu các loại bằng lái xe ô tô hiện nay