Màn hình ô tô android

Mua sản phẩm theo hãng xe

ZT360G nâng cấp 2024
 • Màn hình liền cam360
 • Hệ điều hành android 12
 • RAM 4GB & ROM 32GB
Zestech 360 Base nâng cấp 2024
 • Auto Update
 • Hệ điều hành android 12.0
 • RAM 4GB & ROM 32GB
ZT dành riêng cho xe Ford
 • Android 11 + RAM 4GB + ROM 64GB
 • HĐH: Ford Sync + Android
 • Đại sứ Zestech phân phối độc quyền
ZT cam 360 dành riêng cho xe Ford
 • Android 11 + RAM 4GB + ROM 64GB
 • HĐH: Ford Sync + Android
 • Đại sứ Zestech phân phối độc quyền
Màn hình ZT 2K Bản Thiếu
 • Màn hình độ phân giải 2K
 • Cập nhật hệ thống tự động
 • RAM 4GB & ROM 32GB
ZX10+ bản cao cấp
 • Tắt máy ghi hình 24/7
 • Xem trực tuyến từ xa miễn phí 2 năm
 • RAM 4GB & ROM 64GB
Màn hình 13 inch cam360
 • Tắt máy ghi hình 24/7
 • Xem trực tuyến từ xa 
 • RAM 4GB & ROM 32GB
ZX10+ bản tiêu chuẩn
 • Tắt máy ghi hình 24/7
 • Cập nhật hệ thống tự động
 • RAM 3GB & ROM 32GB