Tin tức

Quy định của pháp luật về đấu giá biển số xe ô tô 2023

Theo Nghị quyết 73/2022/QH15, từ ngày 01/7/2023, biển số xe ô tô sẽ được phân phối theo hình thức đấu giá công khai. Đây là những điều cần biết về quy định của pháp luật về đấu giá biển số xe ô tô mới nhất năm 2023 do Zestech tổng hợp và gửi đến quý bạn đọc:

Quy định của pháp luật về đấu giá biển số xe ô tô 2023
Quy định của pháp luật về đấu giá biển số xe ô tô 2023

1. Các loại biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá

Theo quy chế tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 73/2022/QH15, biển số xe ô tô được phép bán đấu giá là biển số xe ô tô có nền trắng, chữ và số đen. Tuy nhiên, không áp dụng bán đấu giá biển số xe ô tô đối với những trường hợp sau:

– Xe của doanh nghiệp kinh tế quân đội.

– Xe của dự án, tổ chức kinh tế hợp tác với bên nước ngoài.

– Xe của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Các loại biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá
Các loại biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá

2. Cách thức lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá

Quá trình lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá sẽ được thực hiện như sau:

– Công khai danh sách biển số xe: Bộ Công an và tổ chức đấu giá tài sản sẽ có trách nhiệm công khai danh sách các biển số xe thuộc trường hợp được đưa ra đấu giá chưa đăng ký và dự kiến cấp mới trên các cổng thông tin điện tử sau:

+ Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

+ Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

+ Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông.

+ Trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Thông qua việc công khai danh sách này, những người có quyền tham gia đấu giá sẽ biết được các biển số xe ô tô có thể được đấu giá.

– Lựa chọn biển số xe: Tổ chức và cá nhân được phép lựa chọn biển số xe ô tô từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá. Tuy nhiên, không phải tất cả các biển số xe đều có thể được lựa chọn để đấu giá. Các biển số xe ô tô đưa ra đấu giá không được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe theo quy định. Điều này có nghĩa là sau khi mua được biển số xe trong đấu giá, người mua cần tiến hành các thủ tục đăng ký và quản lý xe ô tô theo quy định của cơ quan chức năng.

=> Tóm lại, chỉ những biển số xe ô tô thuộc trường hợp được đưa ra đấu giá và không thuộc các trường hợp loại trừ được công khai thông qua danh sách biển số xe. Bộ Công an cùng tổ chức đấu giá tài sản sẽ chịu trách nhiệm tổ chức quá trình đấu giá, trong đó người mua sẽ được lựa chọn biển số xe ô tô từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và sau đó tiến hành đăng ký và quản lý xe ô tô theo quy định.

Cách thức lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá
Cách thức lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá

3. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô

3.1. Quyền của người trúng đấu giá biển số xe ô tô

– Nhận văn bản xác nhận biển số xe ô tô đấu giá thành công: Người đấu giá thành công phải nộp đủ số tiền đấu giá để được nhận văn bản xác nhận biển số xe ô tô đấu giá thành công.

– Đăng ký biển số xe ô tô đấu giá thành công: Người đấu giá thành công có thể đăng ký biển số xe ô tô đấu giá thành công và lắp nó lên xe ô tô do mình sở hữu. Việc đăng ký này có thể thực hiện tại cơ quan công an quản lý biển số xe ô tô đấu giá thành công hoặc nơi người đấu giá thành công có hộ khẩu thường trú hoặc trụ sở.

– Giữ lại biển số xe ô tô đấu giá thành công: Nếu xe ô tô bị mất cắp hoặc hỏng không thể dùng được, người đấu giá thành công có quyền giữ lại biển số và dùng nó để đăng ký cho xe ô tô khác do mình sở hữu trong vòng 12 tháng từ khi xe ô tô bị mất cắp hoặc hỏng.

– Cấp lại biển số và văn bản xác nhận: Nếu biển số xe ô tô đấu giá thành công bị mất, phai mờ, hỏng, người đấu giá thành công có quyền yêu cầu cấp lại biển số và văn bản xác nhận biển số xe ô tô đấu giá thành công.

– Quyền chuyển nhượng, trao đổi, cho biển số xe ô tô: Người đấu giá thành công không được chuyển nhượng, trao đổi hoặc cho biển số xe ô tô đấu giá thành công cho người khác, trừ khi chuyển nhượng, trao đổi, cho, để di chúc xe ô tô có gắn biển số đấu giá thành công.

Quyền của người trúng đấu giá biển số xe ô tô
Quyền của người trúng đấu giá biển số xe ô tô

3.2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô

– Thanh toán đủ số tiền đấu giá thành công: Người đấu giá thành công phải thanh toán đủ số tiền đấu giá thành công trong vòng 15 ngày từ khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá. Tuy nhiên, số tiền đấu giá thành công không bao gồm phí đăng ký và cấp biển số xe ô tô.

– Hoàn tất thủ tục đăng ký xe ô tô: Người đấu giá thành công phải hoàn tất thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số đấu giá thành công trong vòng 12 tháng từ khi được cấp giấy chứng nhận biển số xe ô tô đấu giá thành công. Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng hoặc vướng mắc khách quan, thời hạn này có thể được gia hạn nhưng không quá 6 tháng.

Nếu quá thời hạn quy định, người đấu giá biển số xe ô tô thành công không hoàn tất thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số đấu giá thành công, biển số xe ô tô đấu giá thành công sẽ được chuyển vào hệ thống đăng ký và quản lý xe. Người đấu giá thành công không được nhận lại số tiền đấu giá thành công đã thanh toán.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch và hợp pháp trong quá trình đấu giá biển số xe ô tô và sử dụng, người trúng đấu giá cần phải nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Do đó, việc tuân thủ quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô là rất quan trọng để bảo vệ lợi ích của mình và góp phần duy trì trật tự pháp luật liên quan.

Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô
Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô

4. Quy định khác về đấu giá biển số xe ô tô

Dưới đây là chi tiết về những nội dung liên quan đến đấu giá biển số xe ô tô:

– Hình thức đấu giá

 • Đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện dưới hình thức đấu giá trực tuyến, nghĩa là người tham gia đấu giá có thể trực tiếp tham gia thông qua hệ thống trực tuyến: https://dgbs.vpa.com.vn/
 • Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên, nghĩa là người tham gia có thể đưa ra giá trả cao hơn giá hiện tại đến khi không có ai muốn trả giá cao hơn.

– Giá khởi điểm và tiền đặt trước

 • Giá khởi điểm của mỗi biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Đây là mức giá tối thiểu để bắt đầu quá trình đấu giá.
 • Người tham gia đấu giá phải đặt trước một số tiền bằng giá khởi điểm của biển số xe ô tô để có thể tham gia vào quá trình đấu giá. Số tiền đặt trước này có thể thay đổi theo quy định.

– Bước giá: Bước giá là mức tăng giá tối thiểu mà người tham gia đấu giá phải đưa ra khi trả giá lên. Trong trường hợp đấu giá biển số xe ô tô, bước giá được quy định là 5 triệu đồng. Tức là người tham gia chỉ có thể trả giá lên theo các mức bước giá là 5 triệu đồng.

– Số tiền thu được và quản lý

 • Số tiền thu được từ quá trình đấu giá biển số xe ô tô sẽ được tính sau khi trừ đi các khoản chi phí tổ chức đấu giá. Số tiền thu được này sẽ được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định.
 • Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô. Việc quản lý này có thể bao gồm phân bổ số tiền cho các mục đích như đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, cải thiện dịch vụ công, hoặc các mục tiêu phát triển khác
Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô
Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô

Hy vọng qua những thông tin mà Zestech cung cấp trên đây, bạn đã hiểu rõ được về những quy định xung quanh hoạt động đấu giá biển số xe ô tô. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào khác, bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới bài viết này, Zestech sẽ giúp bạn giải đáp!

Xem thêm các bài viết liên quan:

– Cách tra cứu biển số online nhanh chính xác nhất

– Ý nghĩa biển số xe phong thủy và cách chọn biển số xe hợp tuổi

– Biển số xe các tỉnh thành Việt Nam mới nhất

– Biển số xe định danh là gì?

– Cách tra cứu biển số xe máy nhanh chóng nhất

Đánh giá bài viết
Tác giả: MINH NHẬT VŨ
Tags:
MINH NHẬT VŨ
Tác giả
MINH NHẬT VŨ

Tôi là Vũ Minh Nhật, là biên tập viên chuyên môn của Zestech.vn – đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp Màn hình AndroidAndroid Box cho ô tô tại Việt Nam. Với nền tảng kiến thức vững chắc, niềm yêu thích và đam mê sâu sắc với công nghệ, tôi luôn nỗ lực mang đến cho độc giả những bài viết chất lượng, bổ ích và chính xác nhất về các sản phẩm và dịch vụ của Zestech. Tôi hy vọng rằng những nội dung do tôi biên soạn sẽ giúp độc giả có được những thông tin hữu ích nhất và những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng các sản phẩm của Zestech.

Mạng xã hội

Gọi lại ngay cho tôi

  Đánh giá màn hình Z18 360 có ưu & nhược điểm gì?
  1900 988 910
  Tư vấn miễn phí